Lịch Phát Sóng Truyền Hình Kênh THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P1- T.7-801:30Chuyện cảnh giác01:50Chuyện hôm nay02:05Phóng sự02:20Thế giới động vat02:40Thế giới giải trí03:00Phim Việt

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án - P1- T.1-201:30Câu chuyện cảnh giác01:50Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 302:05Nông thôn ngày nay02:20Ẩm thực

Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.29-3001:30Câu chuyện cảnh giác01:50Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn - Tập 202:05Nông thôn ngày nay02:20Ẩm thực nướ

Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.19-2001:30Thắp sáng niềm tin01:50Đời sống pháp luật02:05Phóng sự02:20Nhìn ra thế giới02:40Ẩm thực nước ngoài03:00Phim V

Lịch phát sóng THVL1 ngày 06/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.7-801:30Chuyện cảnh giác01:50Chuyện hôm nay02:05Phóng sự02:20Thế giới động vat02:40Thế giới giải trí03:00Phim Việt Nam:

Lịch phát sóng THVL1 ngày 03/04/2019

00:00Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh - T.1-201:30Câu chuyện cảnh giác01:50Ký sự truyền hình: Lễ hội tháng giêng02:05Nông thôn ngày nay02:20Ẩm thực nước ngoài02:

Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/03/2019

00:00Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.27-2801:30Chuyện cảnh giác01:50Chuyện hôm nay02:05Phóng sự02:20Thế giới động vat02:40Thế giới giải trí03:00Phim Việt Nam: Trà t

Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/03/2019

00:00Dòng nhớ - T.25-2601:30Thắp sáng niềm tin01:50Đời sống pháp luật02:05Phóng sự02:20Nhìn ra thế giới02:40Ẩm thực nước ngoài03:00Phim Việt Nam:Trà táo đỏ - T.

Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/03/2019

00:00Phim Việt Nam: Dòng nhớ - T.23-2401:30Trái tim nhân ái01:50Nông nghiệp bền vững02:05Vì an ninh Tổ Quốc02:20Nhìn ra thế giới02:40Không gian xanh03:00Phim V

SHARE