Lịch Phát Sóng Truyền Hình Kênh THVL1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/07/2019

01:50Ký sự truyền hình: Bên dòng Cái Mơn02:05Nhịp sống đồng bằng02:20Nhìn ra thế giới02:40Thần tài gõ cửa03:10Vợ tôi là số 103:45Giải trí truyềnhình: Ai sẽ thàn

Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/07/2019

01:30Ký sự pháp đình01:50Xây dựng Đảng02:05Chuyên đề kinh tế02:20Thế giới giải trí02:40Không gian xanh03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.2703:45Giải t

Lịch phát sóng THVL1 ngày 14/07/2019

01:30Chuyến xe nhân ái01:50Sức khỏe của bạn02:05Chuyện hôm nay02:20Tạp chí khoa học02:40Nhìn ra thế giới03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.2603:45Giải

Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/07/2019

01:30Thắp sáng niềm tin01:50Đời sống pháp luật02:05Phóng sự02:20Nhìn ra thế giới02:40Ẩm thực nước ngoài03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.2403:45Giải

Lịch phát sóng THVL1 ngày 05/07/2019

01:30Thắp sáng niềm tin01:50Đời sống pháp luật02:05Phóng sự02:20Nhìn ra thế giới02:40Ẩm thực nước ngoài03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.1803:45Giải

Lịch phát sóng THVL1 ngày 04/07/2019

01:30Trái tim nhân ái01:50Nông nghiệp bền vững02:05Vì an ninh Tổ quốc02:20Nhìn ra thế giới02:40Không gian xanh03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.1703:

Lịch phát sóng THVL1 ngày 02/07/2019

01:30Ký sự pháp đình01:50Xây dựng Đảng02:05Chuyên đề kinh tế02:20Thế giới giải trí02:40Không gian xanh03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.1503:45Giải t

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/06/2019

01:30Chuyện cảnh giác01:50Chuyện hôm nay02:05Phóng sự02:20Thế giới động vật02:40Thế giới giải trí03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.703:45Giải trí tru

Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/06/2019

01:30Trái tim nhân ái01:50Nông nghiệp bền vững02:05Vì an ninh Tổ Quốc02:20Nhìn ra thế giới02:40Không gian xanh03:00Phim Việt Nam: Giữa hai bờ thiện ác - T.503:4

Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/06/2019

01:30Chuyện cảnh giác01:50Ký sự truyền hình: Bảo tàng tự nhiên miền Tây - Tập 202:05Nông thôn ngày nay02:20Ẩm thực nước ngoài02:40Thế giới động vật03:00Phim Việ

SHARE