Lịch Phát Sóng Truyền Hình Kênh THVL2

Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/07/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.17800:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.10501:30Phụ nữ ngày nay02:00Chuyến xe nhân ái02:30Sân khấu cải lương: Vì

Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/07/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.17200:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.9901:30Con ông Hai Lúa - T.7002:00Thần tài gõ cửa02:30Sân khấu cải lương

Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/07/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu - T.17000:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.9801:30Phụ nữ ngày nay02:00Chuyến xe nhân ái02:30Sân khấu cải lương: Một

Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/07/2019

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.15801:15Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.8602:00Con ông Hai Lúa - T.6102:25Quyền năng phái đẹp02:45Sân khấu cải lươ

Lịch phát sóng THVL2 ngày 03/07/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.15700:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.8501:30Con ông Hai Lúa - T.6002:00Thần tài gõ cửa02:30Sân khấu cải lương:

Lịch phát sóng THVL2 ngày 02/07/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.15600:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.8401:30Phụ nữ ngày nay02:00Chuyến xe nhân ái02:30Sân khấu cải lương: Ai bu

Lịch phát sóng THVL2 ngày 26/06/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.15000:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.7801:30Con ông Hai Lúa - T.5502:00Thần tài gõ cửa02:30Sân khấu cải lương:

Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/06/2019

00:30Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.14601:15Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.7402:00Con ông Hai Lúa - T.5302:25Giải mã tri kỷ02:45Sân khấu cải lương: H

Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/06/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.14300:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.7101:30Con ông Hai Lúa - T.5002:00Thần tài gõ cửa02:30Sân khấu cải lương:

Lịch phát sóng THVL2 ngày 04/06/2019

00:00Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.12800:45Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu - T.5601:30Phụ nữ ngày nay02:00Chuyến xe nhân ái02:30Sân khấu cải lương: Con s

SHARE