Lịch Phát Sóng Truyền Hình Kênh VTV4

Lịch phát sóng VTV4 ngày 21/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Talk VietnamEmbracing differences - Tôn trọng sự khác biệt01:15Người Việt bốn phươ

Lịch phát sóng VTV4 ngày 17/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnĐất mơ xanh - Tập 102

Lịch phát sóng VTV4 ngày 16/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 3

Lịch phát sóng VTV4 ngày 11/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 2

Lịch phát sóng VTV4 ngày 04/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 2

Lịch phát sóng VTV4 ngày 03/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 2

Lịch phát sóng VTV4 ngày 01/07/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 2

Lịch phát sóng VTV4 ngày 27/06/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 2

Lịch phát sóng VTV4 ngày 26/06/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 1

Lịch phát sóng VTV4 ngày 25/06/2019

00:00Bản tin tiếng Việt 0h 00:20Sức sống thể thao 00:25Thời tiết du lịch 00:30Vui sống mỗi ngày 01:15Người Việt bốn phương 01:30Phim truyệnNấc thang lửa - Tập 1

SHARE